С карно реферат

634 және 474232:634 с карно реферат көбейту және бөлу. 8-класс Жылу құбылыстары І-нұсқа   1.

Балондағы газдың жартысы сыртқа шығарылды В. Бір зат молекулаларының басқа бір зат молекулаларының аралығына ену құбылысы А. Дененің жылулық күйін сипаттайтын физикалық шама А. Күн бетіндегі температура мәні неге тең ? Механикада қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясы қандай шамаларға тәуелді ? Дененің массасы мен қозғалыс жылдамдығына Б. Зат алмасу ,жылу берілу Б.

Жылу алмасу,механикалық жұмыс жасау В. Күн энергиясы жерге қандай жолмен жетеді? 100 К температурасына сәйкес келеді? Балқу пештеріндегі температура мәні неге тең ? Дененің потенциалдық және кинетикалық энергиясын. Орталық жылу жүйелерінің батареяларына энергияны қалай жеткізеді?

Атомның планетарлық моделін қай жылы ,қай физик ұсынды? Егер атом қандай да бір әрекеттесу нәтижесінде электрондарының біразын жоғалтса, атом мұндай күйде қалай аталады? Зарядталған денелердің әрекетін бір біріне беретін өріс қалай аталады? Тұйықталған жүйедегі денелердің электрленуінің барлақ құбылыстарында электр зарядтарының қосындысы сақтала ма?

Зарядтар еркін қозғала алатын заттар қалай аталады? Электронның массасының шамасы неге тең ? 9,1 10 кг Б . 9,1 10 кг В . Электр өрісінің күш сызықтары Б.

Иондардың қарама-қарсы бағытта қозғалысы Б. Магниттелуін ұзақ уақыт сақтайтын денелер қандай магниттер ? Электрлік және магниттік құбылыстардың арасында өзара байланыс бар екенін дәлелдеген Ғалым кім ? Магниттік күш сызықтарының бағытын Б.

Протон мен нейтронның магниттік қасиеттері электронның магниттік қасиеттерінен неше есе әлсіз. Марста жердегіге қарағанда неше есе әлсіз магнит өрісі табылған? Электр тогы бар түзу өткізгіш орналасқан кеңістікте магнит тілшені қозғалысқа келтіретін күштер ? Басы және аяғы бар В. Бір кесек темірді балқытылған күміс ішіне тастап жіберсе, қайсысы қатты күйде болады? Температурасы -40С сынап 230 С температурада қандай күйде болады? Массасы 5 кг қалайыны балқытуға қанша энергия жұмсалды?